top of page

Hvad / What
Vil du opnå maximal besparelse, så kan du blive forhandler (ABO) - uden købetvang eller andre presserende aftaler. Du får din egen webside med adgang til alle produkter til engros-priser. Og du kan opbygge kundedatabase og partnerdatabase.
Dit normale forbrug af dagligvarer kan derigennem ændres til en indtægtsmulighed - og ikke kun en udgift.

Vi tilbyder et forretningskoncept med meget lave startomkostninger. Amway’s forretningsmulighed. Kombineret med udvikling, indlæring og support  sat i system - med en unik Trackrecord. Siden 1959 har Amway ikke stoppet i noget land de er startet i. Du arbejder selvstændigt såvel som i et Team i DK og Skandinavien med mulighed for udvidelse world wide. Vores samarbejdspartnere har succes i mere end 100 lande.
 
We offer a business-concept with very low investment. Amway’s Business-opportunity. Combined with development, teaching and support. In a system with a unique trackrecord. You are able to work independently and in a team worldwide. Access to more than 100 countries. 

bottom of page